Hướng Dẫn Chơi Game Atom

Rate this post

Giới Thiệu Về Trò Chơi Atom Trên nhà cái May88

Chơi game Atom trên nhà cái May88

ATOM là dạng trò chơi quay số nhanh trực tuyến trên nhà cái May88. Dựa trên Trình tạo số ngẫu nhiên RNG. Trò chơi được quay ngẫu nhiên tạo ra 25 số riêng lẻ từ 0-9 ( số 0 là số nhỏ nhất và 9 là số lớn nhất) trong một khối hình vuông gồm năm cột và năm dòng. Các số có thể được lập lại. Mỗi lượt quay đều xuất hiện một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Không dựa trên lịch sử các kết quả trước đó của trò chơi.

ATOM trên May88 bao gồm hai loại cược là Cược Chung và Cược Dòng. Cược Chung là cược cho tổng toàn bộ 25 số trong khối vuông. Cược Dòng chỉ dựa trên 5 số trong mỗi dòng cụ thể, bao gồm Dòng 1 (L1), Dòng 2 (L2), Dòng 2 (L3), Dòng 4 (L4) và Dòng 5 (L5).

>> Chia sẻ hữu ích từ các game thủ chuyên nghiệp:

Cược Chung Atom Trên May88 Và Tỷ Lệ Trả Thưởng

1. Tài Xỉu

Tài Xỉu ATtom May88 Cược Chung là tính tổng cộng toàn bộ các số xuất hiện ngẫu nhiên nằm trong khối hình vuông bao gồm cả 5 cột và 5 hàng. Tỷ lệ trả thưởng 1.95.

• Xỉu: Tổng cộng 25 số bằng hoặc nhỏ hơn 112, tức là tổng cộng từ 0-112.

• Tài: Tổng cộng 25 số bằng hoặc lớn hơn 113, tức là tổng cộng từ 113 đến 225.

2. Chẳn Lẻ

Chẳn lẻ Atom nhà cái May88 là tính tổng cộng của tất cả 25 số xuất hiện ngẫu nhiên trong khối hình vuông. Tỷ lệ trả thưởng 1.95.

• Chẳn: Tổng cộng tất cả 25 số là một số chẵn tướng ứng với các số cuối cùng là 0, 2, 4, 6, 8.

• Lẻ: Tổng cộng tất cả 25 số là một số lẻ tướng ứng với các số cuối cùng là 1, 3, 5, 7, 9.

3. Đỏ Đen

Đỏ Đen Atom trên May88 dựa trên có các số được quy định màu đỏ (gồm các số 0, 2, 6, 8, 8) hoặc đen (gồm các số 1, 3, 4, 5, 9) xuất hiện ngẫu nhiên, màu nào nhiều hơn sẽ thắng. Tỷ lệ trả thưởng 1.95.

• Đỏ: Trong 25 số có nhiều hơn hoặc bằng 13 số có màu đỏ bao gồm các số 0, 2, 6, 7, 8.

• Đen: Trong 25 số có nhiều hơn hoặc bằng 13 số có màu đen bao gồm các số 1, 3, 4, 5, 9.

4. Cao Thấp

Cao Thấp Atom nhà cái May88 dựa trên các số có giá trị cao (gồm các số lớn 5, 6, 7, 8, 9) hoặc số có giá trị thấp (0, 1, 2, 3, 4) xuất hiện ngẫu nhiên, giá trị nào xuất hiện nhiều hơn sẽ thắng. Tỷ lệ trả thưởng 1.95.

• Cao: Trong 25 số có nhiều hơn hoặc bằng 13 số bao gồm các số 5, 6, 7, 8 và 9 (xuất hiện trên 13 số có giá trị cao).

• Thấp: Trong 25 số có nhiều hơn hoặc bằng 13 số bao gồm các số 0, 1, 2, 3, 4 và 5 (xuất hiện trên 13 số có giá trị thấp).

5. Xuân Hạ Thu Đông

Xuân Hạ Thu Đông dựa trên tổng số điểm của 25 số ngẫu nhiên xuất hiện trong ô vuông.

• Xuân: Tổng cộng 25 số bằng hoặc nhỏ hơn 95 ( từ 0-95). Tỷ lệ trả thưởng 7.50.

• Hạ: Tổng cộng 25 số bằng hoặc lớn hơn 96 đến bằng hoặc nhỏ hơn 112 (từ 96-112). Tỷ lệ trả thưởng 2.30.

• Thu: Tổng cộng 25 số bằng hoặc lớn hơn 113 đến bằng hoặc nhỏ hơn 129 (từ 113-129). Tỷ lệ trả thưởng 2.30.

• Đông: Tổng cộng 25 số bằng hoặc lớn hơn 130( từ 130-225). Tỷ lệ trả thưởng 7.50.

Cược Dòng Atom nhà cái May88 Và Tỷ Lệ Trả Thưởng

Cược Dòng Atom nhà cái May88 Và Tỷ Lệ Trả Thưởng

1. Tài Xỉu

• Xỉu: Tổng cộng 5 số trong một dòng bằng hoặc nhỏ hơn 22, tức là tổng cộng từ 0-22. Tỷ lệ trả thưởng 1.95.

• Tài: Tổng cộng 5 số trong một dòng bằng hoặc lớn hơn 23, tức là tổng cộng từ 23 đến 45. Tỷ lệ trả thưởng 1.95.

2. Chẳn Lẻ

• Chẳn: Tổng cộng tất cả 5 số trong một dòng là một số chẵn tướng ứng với các số cuối cùng là 0, 2, 4, 6, 8. Tỷ lệ trả thưởng 1.95.

• Lẻ: Tổng cộng tất cả 5 số trong một dòng là một số lẻ tướng ứng với các số cuối cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Tỷ lệ trả thưởng 1.95.

3. Đỏ Đen

Đỏ Đen Atom nhà cái May88 dựa trên có các số được quy định màu đỏ (gồm các số 0, 2, 6, 8, 8) hoặc đen (gồm các số 1, 3, 4, 5, 9) xuất hiện ngẫu nhiên, màu nào nhiều hơn sẽ thắng. Tỷ lệ trả thưởng 1.95.

• Đỏ: Trong 5 số trong một dòng có nhiều hơn hoặc bằng 3 số có màu đỏ bao gồm các số 0, 2, 6, 7, 8.

• Đen: Trong 5 số trong một dòng có nhiều hơn hoặc bằng 3 số có màu đen bao gồm các số 1, 3, 4, 5, 9.

4. Cao Thấp

• Cao: Trong 5 số trong một dòng có nhiều hơn hoặc bằng 3 số bao gồm các số 5, 6, 7, 8 và 9 (xuất hiện trên 3 số có giá trị cao). Tỷ lệ trả thưởng 1.95.

• Thấp: Trong 5 số 5 số trong một dòng có nhiều hơn hoặc bằng 3 số bao gồm các số 0, 1, 2, 3, 4 và 5 (xuất hiện trên 3 số có giá trị thấp). Tỷ lệ trả thưởng 1.95.

Vi Dụ Chi Tiết Về Cá Cược Atom Trên Nhà Cái May88

Giới thiệu vô vàn khuyến mãi về nhà cái May88 vip
Giới thiệu về nhà cái May88 vip

Đối với cược chung gồm 25 số
• Tài/Xỉu: Tổng cộng bằng 122 điểm ⇒ Người chơi cược cửa Tài thắng, cược Xỉu thua
• Chẳn/Lẻ: Tổng cộng bằng 122 điểm là số chẵn ⇒ Người chơi cược cửa Chẵn thắng, cược Lẻ thua.
• Đỏ/Đen: Tổng cộng có 10 số màu Đỏ và 15 số màu Đen ⇒ Người chơi cược Đen thắng, cược Đỏ thua.
• Cao/Thấp: Tổng cộng có 13 số có giá trị Cao (5-9) và 12 số có giá trị Thấp (0-4) ⇒ Người chơi cược Cao thắng, cược Thấp thua.
• Xuân/Hạ/Thu/Đông: Tổng cộng bằng 122 điểm ⇒ Người chơi cược Thu thắng, các cửa khác đều thua cược.

Đối với cược dòng L1, L2, L3, L4, L5

Dòng L1 gồm các số 3-8-9-2-8 tổng bằng 30 điểm
• Người chơi cược Tài thắng, Xỉu thua.
• Người chơi cược Chẳn thắng, Lẻ thua.
• Người chơi cược Đỏ thắng, Đen Thua.
• Người chơi cược Cao thắng, Thấp thua.

Dòng L3 gồm các số 7-3-1-3-2 tổng bằng 16 điểm
• Người chơi cươc Xỉu thắng, Tài thua.
• Người chơi cược Chẵn thắng, Lẻ thua.
• Người chơi cược Đen thắng, Đỏ thua.
• Người chơi cược Thấp thắng, Cao thua.

Kết Luận

Trên đây là một số kinh nghiệm chơi trò chơi ATOMmà nhà cái May88 chia sẽ cho người chơi, rất mong sẽ giúp quý khách có thêm thông tin trước khi đăng ký tham gia chơi tại sbobet. Xin cảm ơn! và chúc quý khách may mắn!!